Bài viếtthiết kế kết cấu thép nhà dân dụng tuyệt vời muốn sẻ chia cùng bạn những nhắn nhủ của tôi cơi nới ban công

Cặp 1 cây thép hình cùng nhau với cây đà môi cũ, liên kết chặt thanh thép này với đà môi bằng cách hàn chúng với phần thép đà. Hàn tiếp các thanh đà dọc và ngang với cây đà thép mới ghép này theo giới hạn ban công muốn cơi nới. Sau đó trải tấm cemboard dày 2cm lên hệ khung thép mới. Xây lại thành ban công mới, sau đó lát lại gạch toàn ban công cho đồng màu. Bên dưới dùng thạch cao chống ẩm phủ các phần lồi thép, bả mastic, sơn nước khi thi công doc tiep gác lửng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bài viếtthiết kế kết cấu thép nhà dân dụng tuyệt vời muốn sẻ chia cùng bạn những nhắn nhủ của tôi cơi nới ban công”

Leave a Reply

Gravatar